Publications

QUICK NUMBERS

1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


USD vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
 

latest publications

  • Monthly Bulletin November 2018 no. 294 AR
  • Quarterly Bulletin Q3 2018 no. 158 EN
  • Monthly Bulletin October 2018 no. 293 AR
  • Monthly Bulletin September 2018 no. 292 AR