Publications

QUICK NUMBERS

1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


USD vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
 

latest publications

  • Monthly Bulletin April 2019 no. 299 AR
  • Quarterly Bulletin Q1 2019 no. 160 EN
  • التقرير السنوي لمصرف لبنان للعام ٢٠١٨ AR
  • Monthly Bulletin March 2019 no. 298 AR