Publications

QUICK NUMBERS

1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


USD vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
 

latest publications

  • Monthly Bulletin March 2019 no. 298 AR
  • Quarterly Bulletin Q4 2018 no. 159 EN
  • Monthly Bulletin February 2019 no. 297 AR
  • Monthly Bulletin January 2019 no. 296 AR