Publications

QUICK NUMBERS

1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


USD vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
 

latest publications

  • Monthly Bulletin January 2020 no. 308 AR
  • Quarterly Bulletin Q4 2019 no. 163 EN
  • Monthly Bulletin December 2019 no. 307 AR
  • Monthly Bulletin November 2019 no. 306 AR